Rådgivning om solcelleanlæg til erhverv

Enhver virksomhed med egne eller lejede bygninger kan med vores rådgivning få klarlagt, om der er fordele i at anvende solceller til at producere strøm til eget brug.

Vi stræber mod, at vores rådgivning skal give et tocifret afkast ved at installere solcelleanlæg på en erhvervsejendom.

QiTec tilbyder en fyldestgørende rådgivning om installation af solcelleanlæg. Erhverv inden for alle brancher kan få et stort udbytte – både økonomisk og som grøn profil – ved at installere solceller.

Rådgivningen tilpasses den enkelte virksomhed med den ekstra gevinst, at der også er taget hensyn til kommende udvidelser af anlægget, virksomhedens ekspansion og unikke, intelligente løsninger.

Vi er rådgivere både på solcelleanlæg til mange millioner kroner hos store koncerner og i mindre virksomheder, som har helt ned til 20-30 m2 plads til solceller.

Vi rådgiver virksomheder, som ejer deres egne bygninger.

Vi rådgiver også virksomheder om løsninger på solcelleanlæg i lejede lokaler.

Tag QiTec med på råd så tidligt som muligt i jeres overvejelser om et solcelleanlæg til virksomheden.

Undgå at sparke en indbringende og miljøvenlig mulighed til hjørne, fordi I ikke har nok specifik viden. Kontakt os på 28 83 53 16.

En rådgivning om solcelleanlæg til virksomheder kan indeholde:

 • Afklaring af formålet med installering af eget solcelleanlæg; økonomi eller miljøhensyn.
 • Beregning af det økonomiske udbytte ved at være selvforsynende med strøm.
 • Beregning af solcelleanlæggets størrelse.
 • Valg af anlæg, vurdering af behov for batteri, inverter og lignende.
 • Pris på det samlede anlæg.
 • Vurdering af eksisterende elinstallationer og rørforbindelser til brug for et solcelleanlæg til erhvervsbrug.
 • Afdækning af den bedste placering af solpaneler, herunder bygningers bæreevne og tilstand.
 • Mulighed for at gemme strøm til senere brug.
 • Forslag til måder, virksomheden kan skille sig ud fra sine konkurrenter i samme branche ved at signalere miljømæssigt ansvar med valget af solceller.
 • Udgiftsramme for fremtidig service, vedligeholdelse og overvågning.
 • Afdækning af finansieringsmuligheder ved henholdsvis egne eller lejede lokaler.

Et solcelleanlæg til erhverv giver mere end billig el

Økonomien ved et solcelleanlæg har de fleste virksomheder allerede fokus på. En anden fordel er den positive miljørigtige effekt, solcellerne giver.

Et stort solcelleanlæg til erhverv giver en langt større positiv effekt på miljøet end et lille anlæg på en privat bolig.

Derfor sender din virksomhed et tydeligt signal til kunderne om, at I har en grøn profil, når I vælger et solcelleanlæg til erhvervsbrug.

Den grønne omstilling er på vej, og det er nu og i allernærmeste fremtid at enhver virksomhed skal tage stilling til, hvordan den giver størst værdi. Solcelleanlæg til erhverv er en fordel for både virksomheden og samfundet.

En miljøindsats, der er gør virksomheden selvforsynende med el, er et ”grønt visitkort”. Mange virksomheder vælger at skifte til solceller nu og være med på den miljørigtige og CO2-mindskende solenergi, fordi kunderne i stigende grad kræver det.

Få alle fakta på bordet, så I kan træffe en beslutning, om I skal vælge at producere strøm selv med et solcelleanlæg. Aftal tid til første besøg hos jer på 2883 5316.

Kontakt os og få adgang til vores ekspertise i solcelleanlæg

Ring på 2883 5316

Er der økonomi i at installere solcelleanlæg erhvervsmæssigt?

Ja, det er der ofte. Men ikke altid. Derfor er det vigtigt at få en vurdering fra et erfarent rådgivningsfirma med stor indsigt i større solcelleanlæg til erhverv og industri.

Der er penge at spare ved, at en virksomhed selv producerer sin el, fordi der ikke skal betales afgifter til Staten.

Vi hjælper med at beregne, hvor hurtigt solcelleanlægget har tjent sig ind, hvorefter I har gratis strøm via selvforsyning. Der vil dog løbende være udgifter til service af solcelleanlægget.

For at få en økonomisk fordel ud af investeringen i solceller, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse på anlægget i forhold til virksomhedens forbrug af el.

Der skal også være plads nok til et solcelleanlæg. Erhvervsejendomme har ofte et tag, der kan bruges til solceller, og ellers har vi andre afprøvede løsninger klar. Vi har erfaring i at finde løsninger, der ikke skæmmer bygningen, hvis det er der solcellerne skal placeres.

Kan man tjene penge på at sælge el fra et solcelleanlæg

Nej, vi anbefaler ikke, at man installerer solcelleanlæg i sin virksomhed med henblik på at sælge overskudsstrøm videre. Det har tidligere været en god forretning, men med nye regler er det nu en dårlig forretning.

Til gengæld er det en god forretning, at bruge jeres el selv og spare afgifterne, samtidig med at I viser et stort miljøhensyn.

Køb ikke et solcelleanlæg uden at få en grundig rådgivning om gældende regler.

Kan man få solcelleanlæg i lejede erhvervslokaler?

Ja. Virksomheder, der har lejet deres erhvervslokaler, kan godt få installeret solcelleanlæg. Enten ved at købe dem selv eller få udlejeren til at investere i solcellerne.

Hvis du som lejer får lov af udlejer til at installere dit eget solcelleanlæg til erhvervsformål, kan du tage det med dig, hvis du fraflytter lejemålet, og bruge det på din nye adresse. Det er også en mulighed at sælge det til udlejer.

Som udlejer kan det være en fordel selv at investere i anlægget.

Enten kan du leje solcelleanlægget ud til lejeren og få det finansieret på den måde. Det er også en mulighed at sælge el fra solcellerne billigere end almindelig strøm til lejeren og stadig tjene penge på det.

Ved at tilbyde strøm fra et solcelleanlæg til lejerne, kan både udlejer og lejerne i bygningen markedsføre sig som grønne virksomheder, der er med til at nedbringe CO2 udslippet.

Start med at kontakte os, både hvis du er lejer eller udlejer på 2883 5316.