Overvågning af solpaneler giver ekstra gevinst

Har din virksomhed fået installeret solpaneler, ligger der en række ekstra gevinster og venter på jer ved også at sikre en professionel overvågning af jeres solcelleanlæg.

Både på mindre og store solcelleanlæg, hvor der er er opsat solpaneler på større arealer eller på flere lokationer, betaler det sig at have en online døgnovervågning.

Hos QiTec kan I få en individuel aftale om overvågning, som passer præcis til jeres behov og type anlæg.

Fordelene ved en overvågning af solcelleanlæg er blandt andet:

 • Online overvågning af anlægget i døgndrift
 • Alarmering ved ændringer eller fejl på jeres solcelleanlæg
 • Manuel vurdering af data
 • Hurtig indgriben og udbedring ved alarmering
 • Daglig eller ugentlig tilstandsrapport på solcelleanlægget
 • Præcise tal over hvor meget solcellestrøm anlægget bidrager med
 • Præcise tal for den minimale udledning af CO2
 • Overvågningen giver data, der kan bruges som dokumentation til at understøtte en grøn profil og grønt regnskab
 • Data er nyttige i virksomhedens markedsføring som grøn virksomhed, fordi det er let at synliggøre:
 • hvor meget CO2 solcelleanlægget har skånet miljøet for
 • hvor stor en andel af strømforbruget, der kommer fra solcellestrøm
 • på informationsskærme, hvor meget af det aktuelle forbrug af el, der stammer fra egenproduceret solcellestrøm

Tag en snak med QiTec om overvågning af solcelleanlæg

på tlf. 2883 5316

”På to af vores STAY enheder, ”STAY Bryggen” og ”STAY Seaport”, har vi solcelleanlæg på tagene, så vi kan producere en del af vores strøm selv i tråd med vores grønne profil. For at de altid leverer optimalt, overvåger QiTec anlæggene for os i døgndrift.
Uden overvågningen havde vi, som eksempel, ikke opdaget, da der røg en sikring på grund af et lynnedslag – og vi ville have tabt energi i lang tid på, at anlægget ikke leverede billig strøm”.

Henrik Erringsø, facility manager hos, Stay Apartments