Næstved Lægecenter går solvejen

QiTec ApS

QiTec ApS

Næstved Lægecenter, på Omøvej i Næstved, satser på vedvarende energi og har omstillet til solcellestrøm som primær strømkilde

Vi har talt med praktiserende læge, Charlotte Kramer, som siden 2006, i forskellige konstellationer, har været en del af det, som i dag drives under navnet Næstved Lægecenter.

En sammenslutning af sundhedsfaglige kolleger valgte i 2009 at bygge et lægehus, der kunne rumme alle de opgaver som en moderne almen praksis i dag forvalter, og hvis tag siden efteråret 2022 har lagt ryg til de solpaneler, som QiTec har installeret.

En vellykket omstilling til vedvarende energi!

Beslutningen var ikke nem, men lægecenteret tog i 2022 springet mod vedvarende energi. Med et stigende elforbrug var det en oplagt mulighed. Under ledelse af Charlotte Kramer blev omstillingen påbegyndt, men forsinket af Covid-19. Indhentningen af tilbud på tagpaneler var afgørende, og QiTecs bud udmærkede sig som det mest seriøse og omfattede en skræddersyet løsning. I dag er lægecenteret et eksempel på en vellykket omstilling, der kan inspirere andre lægehuse, og virksomheder i almindelighed, til at tage lignende skridt mod bæredygtighed.

Solsejr i modvind: Lægecenteret når i mål med omstillingen!

Pandemien bremsede omstillingen, men stoppede ikke lægecenterets ambitioner. Før nedlukningerne og restriktioner besøgte QiTecs adm. direktør, Poul Sandsdal Jørgensen, lægecenteret for at præsentere den visionære løsning for et udvalgt team. Trods de udfordringer, som pandemien og de efterfølgende kriser medførte, havde lægecenteret heldigvis allerede sikret materialerne til projektet og formået at opnå betydelige besparelser. Med et fladt tag som den perfekte platform kunne de nå deres mål og opnå optimal effektivitet. »Det var et hurtigt flow. Det var en rigtig stor besparelse, og selvom vi så ind i pandemi og senere krig, krise og deraf følgende inflation samt stigende materialepriser, så havde vi heldigvis allerede indkøbt materialerne. Parallelt hermed var det flade tag yderst velegnet, hvilket betød, vi kunne opnå optimal besparelse«, siger Charlotte Kramer.

Grøn energiomstilling giver strålende gevinst!

Lægecenterets ejere er tilfredse, når de ser tilbage på hele forløbet – fra projektering og installation til opfølgning. De er ikke blot glade for resultatet, men også begejstrede for den teknologi, der giver dem mulighed for at overvåge deres forbrug og se, hvor meget strøm de selv producerer.

Bæredygtig fremtid: Læge Charlotte Kramer har stået i spidsen for Næstved Lægecenters omstilling til solcellestrøm i samarbejde med QiTec ApS.

Næstved Lægecenter har taget skridtet mod en grønnere fremtid ved at omstille til solcellestrøm. Solpanelerne på taget omdanner sollyset til elektrisk strøm, der driver lægecenterets udstyr og processer. Dette er ikke blot en miljøvenlig måde at producere energi på, men også en uudtømmelig kilde til strøm, da solenergien altid er tilgængelig., da solenergi er en uudtømmelig energikilde.

»Jeg glæder mig over, at Næstved Lægecenter valgte QiTec, og det har været en fornøjelse at samarbejde med udvalget. De løsninger, vi kan tilbyde vores kunder, er baseret på en helt ny teknologi, som giver danske virksomheder optimalt udbytte af den bæredygtige solenergi,« siger QiTecs adm. direktør, Poul Sandsdal Jørgensen.

Det var økonomi, miljøhensyn og den opnåede selvforsyning som følge af omstillingen til solenergi, som var udslagsgivende faktorer, da udvalget anbefalede og lægehusets ejere dernæst kollektivt traf beslutningen for lægecenteret om monteringen af solpaneler på centerets tag, oplyser Charlotte Kramer.

»Det er en gave, at en kunde som Næstved Lægecenter og Charlotte Kramer har sagt ja til at dele deres erfaringer med solcellestrøm og samarbejdet med QiTec,« siger Poul Sandsdal Jørgensen og Charlotte Kramer supplerer: »Omstillingen betyder markante besparelser og øget selvforsyning for os på Omøvej, men vi vil gerne være med til at præsentere fordelene for andre virksomheder, til gavn for deres økonomi og til gevinst for Danmarks opfyldelse af de stigende krav til CO2-reduktion og grøn strøm«.

Besparelser og solfakta

Der er flere erhvervsmæssige fordele ved at omstille til solcellestrøm for virksomheder, b.la. Inden for sundhedsindustrien. For det første kan det reducere energiregningen, da solceller kan producere elektricitet billigere end den kan købes fra elselskabet. Det kan føre til lavere omkostninger og kan samtidig øge virksomhedens overskud.

For det andet kan omstilling til solceller være godt for virksomhedens omdømme og image, da det kan signalere en vilje til at være miljøvenlig og tage ansvar for at reducere udledningen af drivhusgasser. Dette kan bidrage til at tiltrække kunder og investorer, der sætter pris på bæredygtighed.

Derudover kan virksomheder, der omstiller til solceller, også have mulighed for at sælge overskydende elektricitet tilbage til elnettet, hvilket kan være en indtægtskilde for virksomheden.

Endelig kan omstilling til solcellestrøm bidrage til at skabe arbejdspladser inden for solcelleindustrien og dermed bidrage til at styrke den lokale økonomi.

Poul Sandsdal Jørgensen, adm. direktør, QiTec ApS
+45 28 83 53 16 I info@qitec.dk I qitec.dk Billedtekst: Bæredygtig fremtid: Læge Charlotte Kramer har stået i spidsen for Næstved Lægecenters omstilling til solcellestrøm i samarbejde med QiTec ApS.

Related Articles