Grevinge Vandværk omstiller til solcellestrøm

QiTec ApS

QiTec ApS

Grevinge Vandværk på Lyder Høyersvej i Grevinge er et ud af i alt 32 vandværker i Odsherred Kommune, som satser på vedvarende energi og derfor har valgt at omstille til solcellestrøm

»Det var fra begyndelsen mit helt klare mål, at vi skulle stile mod en omlægning til en vedvarende energikilde. Med overgangen til solcellestrøm har vi på vandværket ikke bare truffet det miljøbevidste valg, vi er lykkedes med at løfte forsyningssikkerheden, nedbringe vores omkostninger til el og er i stor udstrækning blevet selvforsynende. Jeg håber, at vores valg bliver kilde til inspiration for andre vandværker,« fortæller Anne Hansen, som er bestyrelsesformand for Grevinge Vandværk.

Vandværket er ansvarligt for at levere rent og sikkert drikkevand til borgere og virksomheder i et afgrænset område. De fleste vandværker i Danmark er ejet og drevet af kommuner, men der er også en del private og nonprofit vandværker, herunder vandværket i Grevinge.

Grevinge Vandværk har en række opgaver, deriblandt at indvinde grundvand, behandle det for at fjerne urenheder og bakterier, og levere det til forbrugerne gennem et distributionssystem. Vandværket er også ansvarligt for at overvåge kvaliteten af det leverede vand, og for at sikre, at det overholder de gældende vandkvalitetsstandarder.

De fleste vandværker i Danmark har implementeret teknologier som ozonbehandling og filtrering for at sikre, at det leverede vand er sikkert at drikke. De fleste vandværker tester også jævnligt vandkvaliteten og offentliggør resultaterne, så forbrugerne kan være sikre på, at det vand, de drikker, opfylder de gældende krav.

12 år undervejs

I de senere år har der været et stigende fokus på vedvarende energi og energieffektivitet i vandsektoren, og mange vandværker arbejder på at reducere deres energiforbrug og udledning af drikkevand. Det kan ske gennem en række initiativer, herunder brug af solceller til at producere el, og optimering af forsyningssystemerne for at reducere spild og tab af vand. Det er her, at vandværket har valgt at sætte ind.

Det er ca. 12 år siden, at Anne Hansen på en generalforsamling for første gang foreslog omstillingen til solceller, hvilket dengang blev betragtet som et dyrt og i virkeligheden ret vanvittigt forslag. Det var før Anne Hansen indtrådte i den bestyrelse, hun i dag er formand for. Siden har tidernes gunst ændret sig parallelt med, at en vedvarende nudging i grøn retning har fundet sted – og nu båret frugt.

Grevinge Vandværk har omstillet til solcellestrøm ved at installere solpaneler på dets bygninger. Solpanelerne producerer elektrisk strøm fra sollyset, som bruges til at drive vandværkets udstyr og processer. Det er en miljøvenlig måde at producere strøm på, da solenergi er en uudtømmelig energikilde.

»Vi er stolte over, at Grevinge Vandværk har valgt at samarbejde med os, på trods af, at QiTec er en mindre virksomhed. De løsninger, vi kan tilbyde vores kunder, er baseret på en helt ny teknologi, som giver danske vandværker optimalt udbytte af den bæredygtig solenergi,« siger QiTecs adm. direktør, Poul Sandsdal Jørgensen.

I alt leverer vandværkerne i Danmark drikkevand til omkring 90 % af befolkningen, mens de resterende 10 % får deres vand fra private brønde eller andre kilder. Vandværkerne spiller derfor en central rolle i at sikre forsyningen.

Fokus på miljø og optimeret selvforsyning

Grevinge Vandværk ombyggede i 2017 anlægget for 5 mio. kroner, hovedsageligt for at sikre mod vandbrud, og bruger hvert år 500.000 kroner på vedligeholdelse af værket. Miljøhensyn og et ønske om at blive så selvforsynende, som tagpaneler kunne betyde, var hovedårsag til omstillingen. Selvom man ønskede så mange solceller som muligt, valgte bestyrelsen imidlertid at begrænse monteringen til bygningens tage – og friholde jorden. Der var her tale om et bevidst valg på grund af vandværkets placering midt i et villakvarter. Der var dog ikke tale om, at sparehensyn var omdrejningspunktet for beslutningen. Det var derimod det faktum, at det var den mest fornuftige beslutning for Grevinge Vandværk, som efter omstillingen har opnået 25-30 % selvforsyning.

»Vi ønskede at træffe den bedste beslutning for vandværket og samtidig blive mere selvforsynende. På grund af de stigende energipriser overvejer vi desuden at udvide med en batteriløsning, som kan lagre vores solcellestrøm,« afslutter

Solenergi er den energi, som solen sender ud i form af lys og varme. Denne energi kan blive omdannet til elektrisk energi, som vi kan bruge til at belyse vores virksomheder og hjem og køre vores elektriske apparater. Teknologien bag solenergi involverer at indfange solens lys og varme med solpaneler, som derefter omdanner denne energi til elektricitet ved hjælp af en fotovoltaisk effekt. Solpanelerne består af små solceller, der indfanger lysstrålerne og omdanner dem til elektrisk strøm. Den elektriske strøm kan derefter blive lagret i batterier eller blive brugt med det samme. Solenergi er en ren og fornyelig energikilde, og teknologien bag solenergi er konstant under udvikling for at gøre den endnu mere effektiv og tilgængelig for alle.

Der er flere erhvervsmæssige fordele ved at omstille til solcellestrøm for virksomheder. For det første kan det reducere virksomhedens energiregning, da solceller kan producere elektricitet billigere end den kan købes fra elselskabet. Det kan føre til lavere omkostninger og kan samtidig øge virksomhedens overskud.

For det andet kan omstilling til solceller være godt for virksomhedens omdømme og image, da det kan signalere en vilje til at være miljøvenlig og tage ansvar for at reducere udledningen af drivhusgasser. Dette kan bidrage til at tiltrække kunder og investorer, der sætter pris på bæredygtighed.
Derudover kan virksomheder, der omstiller til solceller, også have mulighed for at sælge overskydende elektricitet tilbage til elnettet, hvilket kan være en indtægtskilde for virksomheden.

Endelig kan omstilling til solcellestrøm bidrage til at skabe arbejdspladser inden for solcelleindustrien og dermed bidrage til at styrke den lokale økonomi.

Poul Sandsdal Jørgensen
Adm. direktør, QiTec ApS

Billedetekst: Grevinge Vandværk i 2022. Foto: Anne Hansen.

Related Articles