Bevar solcelleanlægget som et aktiv for virksomheden

Undgå dyre overraskelser med en grundig tilstandsrapport af solcelleanlæg, der er over fem år gamle.

Solceller, der har leveret strøm i mere end fem år, kan byde på dyre overraskelser, der ikke er indregnet i budgettet.

QiTecs konsulenter anbefaler derfor en grundig gennemgang af solcelleanlæg på alle erhvervsejendomme for at sikre, at de fortsat er en økonomisk gevinst for virksomheden.

Den grundige gennemgang af solcelleanlægget kræver ekspertviden, så problemerne bliver opdaget og virksomheden får rådgivning om, hvordan de løses bedst.

Solcelleanlæg, der er mere end fem år gamle, kan give uønskede omkostninger ved at:

 • levere for lidt strøm
 • kræve ekstra reparationer på grund af manglende vedligeholdelse
 • lave skader på bygninger, hvis solcellerne er monteret forkert

En tilstandsrapport fra QiTec afslører typiske problemer som:

 • defekte solcellepaneler, som er ødelagt af indtrængende vand
 • gennemtærede solcellekabler, der er tæt på at kortslutte
 • vand, der trænger ind i bygningen via monteringshuller i taget
 • beslag, der er knækkede, og ikke længere holder fast på solcelleanlægget
 • dårlig kabelføring mellem solceller med risiko for brud.

Hos Qitec har vi siden 2010 opbygget vores erfaring med at installere og rådgive om solcelleanlæg i Danmark og flere lande i EU.

Alene siden 2016 har vi været rådgivere på opførelsen af mere end 400 solcelleanlæg i alle størrelser.

Komplet gennemgang af solceller

Ved bestilling af en tilstandsrapport på virksomhedens solcelleanlæg udfører QiTec en uvildig og komplet gennemgang af hele anlægget.

Resultatet leveres i en rapport, der viser:

 • om solcelleanlægget er monteret korrekt – så det ikke laver skader og utætheder på taget
 • om solcellepanelerne er defekte – så de leverer for lidt strøm
 • om solcelleanlægget producerer den mængde strøm, det skal – så el-udgifterne holdes nede
 • om inverter/vekselretter er opdateret og tilsluttet korrekt – så anlægget yder optimalt
 • om el installationen til solcelleanlægget er korrekt installeret og monteret – så der ikke opstår brandfare
 • om solcelleanlægget er lovligt dokumenteret over for myndigheder og elselskabet.
 • billeddokumentation af solcelleanlæggets tilstand under inspektionen.

Forhold, der bør håndteres straks, samt anbefalinger til kommende forbedringer fremgår også af tilstandsrapporten.

Pris på rapport om solcelleanlæg

Rapporten giver virksomheden et effektivt hjælpemiddel til at få den optimale ydelse ud af solcelleanlægget til færrest mulige omkostninger.

Rapportens pris afhænger af solcelleanlæggets størrelse.

 

Kontakt os og få tilbud.

Prisen inkluderer

 • kørsel
 • inspektion af solcelleanlægget
 • udfærdigelse af rapport
 • telefonisk gennemgang af rapporten
 • prisoverslag på eventuelle udbedringer
 • anbefalinger til optimal udnyttelse af anlægget.

Book tid til en tilstandsrapport hos QiTecs eksperter på mail info@qitec.dk eller ring på tlf. 2883 5316.

”Pludselig en dag hev blæsten en del af vores solcelleanlæg på taget i stykker, så det faldt ned. Da QiTec kom og kiggede på det, kunne de se, at solcellernes ophæng var rigtig dårligt lavet helt fra starten i 2013.
QiTec udskiftede alle de gamle beslag – som viste sig at være lavet af plastic – med nogle langt mere holdbare og brugbare beslag.
Jeg undrer mig over, at firmaet, der satte anlægget op dengang, ville have en højere pris for reparationen, end den QiTec tog. Vi havde ikke nogen anelse om, at solcelleanlægget ikke sad ordentligt fast. Det ville have været forfærdeligt, hvis nogen var blevet ramt af det”.

Henrik A., driftsassistent på kommunal genbrugsplads

”Da vi skulle have installeret en ret teknisk overvågning af et solcelleanlæg på en af kommunens ejendomme, måtte elektrikeren simpelthen give op. Vi havde derfor brug for et firma, som var specialiseret inden for området. Vi valgte QiTec til opgaven, for vi vidste fra tidligere, at det er et firma, der ved, hvad de har med at gøre, når det handler om solcelleanlæg. Det har vi nu oplevet, både når det gælder om rådgivning og om at udføre tekniske opgaver, der handler om solcelleanlæg”.

Christian Johansen, civilingeniør i Ejendomscentret, Gladsaxe Kommune