Drone fotografering af solcelleanlæg

Større solcelleanlæg hos virksomheder, i boligforeninger eller på offentlige bygninger kan være svært tilgængelige, og derfor er det vanskeligt at lave en løbende manuel kontrol af fastgørelse, underlag, tætninger, beslag samt solpaneler og rørføring.

Derfor tilbyder vi kontrol af solcelleanlæg med drone fotografering, som kan afsløre skader på selv de mest ufremkommelige steder.

Det er vigtigt at få øje på manglende fastgørelse i god tid, da løse solpaneler kan lave skader på tage eller rive sig løs i stormvejr.

Med en drone fotografering, der afslører skader på tage og lignende, kan der blive gjort en hurtig indsats, der mindsker skadens omfang.

Et solcelleanlæg med ødelagte solpaneler yder ikke optimalt og producerer mindre solcellestrøm til ejeren.

Tilbuddet om drone fotografering kan ikke stå alene. Den er et supplement til manuel kvalitetssikring og løbende service på solcelleanlæg, som vi også tilbyder.

Drone fotografierne bliver analyseret af eksperter og leveres med forslag til at løse de problemer, der er blevet afdækket.

Vi anbefaler drone fotografering af solcelleanlæg cirka hver 5 år, hvis de er svære at komme til.

Ved overtagelse af erhvervsejendomme eller andre større bygninger med solcelleanlæg, er det en god ide at få foretaget en fotografering med drone for at afdække anlæggets samlede tilstand.

Bestil fotografering af solcelleanlæg med drone ved at kontakte os på tlf. 2883 5316